Zetor 106 41 s postřikovačem provádí aplikaci postšiku proti plevelu.